Wysyłka w ciągu 24h w iSkate.pl Venture Truck

Regulamin sklepu

Regulamin obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku

KONTAKT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa         
ul. Morska 27-29/3
81-323 Gdynia        
NIP: 958 166 33 90         
Regon: 221916713

Nr wpisu do KRS 0000468774   

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego www.iskate.pl dostępnego pod adresem www.iskate.pl oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług.

§ 1. Rejestracja

 1. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu zarejestruje się w serwisie www.iskate.pl.
 2. Rejestracja i użytkowanie serwisu jest dobrowolne oraz bezpłatne. W serwisie mogą zostać dodane dodatkowe usługi, które będą dokładnie opisywane.
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działanie reklamy, która jest publikowana na łamach serwisu.
 4. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej, lub Mozilla Firefox w wersji 13.0 lub nowszej z włączoną obsługa appletów JavaScript i cookies, lub Opera w wersji 10 lub nowszej, lub Chrome w wersji 10 lub nowszej, akceptacja instalacji komponentów Adobe Flash Player, w przypadku, gdy Serwis poprosi o ich instalacje, minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

§ 2. Strony transakcji

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.iskate.pl zwaną dalej Nabywcą, jest pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca.
 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego www.iskate.pl jest operator Sklepu - firma Kontakt sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 27-29/3, 81-323 Gdynia. W przypadku odbioru osobistego stroną dokonującą sprzedaży jest wybrany przez użytkownika punkt odbioru osobistego o czym użytkownik informowany jest drogą elektroniczną (e-mail) bezpośrednio po dokonaniu zamówienia w Sklepie Internetowym www.iskate.pl.

§ 3. Oferta sklepu

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW Sklepu Internetowego www.iskate.pll w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych.
 3. Ceny towarów widoczne dla Klientów detalicznych są cenami brutto i zawierają podatek VAT
 4. Kolorystyka na zdjęciach może odbiegać od faktycznej - w zależności od skalibrowania monitora na którym są wyświetlane oraz kąta patrzenia - odcienie mogą się różnić.
 5. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję ich producentów.

§ 4. Zamawianie towarów

Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub przedsiębiorca. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.
Zamówienie może zostać złożone poprzez:

 1. Wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się do serwisu
 2. Wysłanie wiadomości e-mail zawierającej dane dotyczące zamawianego towaru oraz dane odbiorcy i ewentualne dane dla wystawienia faktury VAT na adres sklep@iskate.pl

Złożenie zamówienia wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie przez firmę www.iskate.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.Nr 133 poz. 883) o ochronie danych osobowych.

Złożenie zamówienia wiąże się  zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy firmą Kontakt sp. z o.o. sp. komandytowa a klientem składającym zamówieniem. Jedyną możliwością anulowania zamówienia jest złożenie oświadczenia odstąpienia od umowy – szczegółowy opis procedury wraz z formularzem do pobrania znajduje się na stronie www.iskate.pl w dziale „ISAKTE” w zakładce „Zwroty” (u dołu strony)

§ 5. Realizacja zamówień

 1. Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym www.iskate.pl musi zostać potwierdzone. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia system automatycznie potwierdzi przyjęcie do realizacji. ( potwierdzenie złożenia zamówienia)
 2. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Nabywcy (np. błędny numer telefonu lub adres e-mail), złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.
 3. W przypadku wyboru formy płatności w postaci wpłaty na konto bankowe sklepu, należy dokonać płatności w terminie do 7 dni. W przypadku braku płatności za dane zamówienie z terminie 7 dni, sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez spełnienia świadczenia.
 4. Większość zamówień realizowanych (wysyłanych) jest w ciągu 1-2 dni roboczych. W przypadku opóźnień bądź problemów z realizacją zamówienia klient zostanie o tym powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu. Sklep zobowiązuje się do zrealizowania w jak najkrótszym czasie, w terminie nie przekraczającym 30 dni.
 5. Dostawa zamówionego towaru następuje w ciągu 1-2 dni roboczych od daty nadania w przypadku wysyłki kurierskiej, 1-3 dni robocze w przypadku przesyłki pocztowej, 1-4 dni w przypadku przesyłki Paczkomaty Inpost..
 6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym www.iskate.pl.
 7. Do transakcji wystawiamy Faktury VAT 23% (na firmę lub imienne), oraz paragony – w zależności od wyboru kupującego.
 8. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić stan i kompletność zawartości przesyłki, a w przypadku stwierdzenia:
  1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki/Towaru i/lub
  2. niekompletności zawartości przesyłki/Towaru i/lub
  3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia Klient uprawniony jest do:
   a/ odmowy przyjęcia przesyłki. Odmawiając przyjęcia przesyłki, Klient może powiadomić www.iskate.pl, w tym w drodze e-mailowej lub poprzez kontakt telefoniczny, o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy albo
   b/ przyjęcia przesyłki (za uiszczeniem kwoty pobrania, jeśli przy danej przesyłce dochodzi do pobrania kwoty od Klienta) i jednoczesnego spisania – wspólnie z kurierem - protokołu reklamacji zawierającego opis niezgodności towaru z umowa (protokół powinien być podpisany przez kuriera). Protokół Klient wypełnia i podpisuje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w obecności pracownika poczty kurierskiej.
 9. W przypadku wyboru przez kupującego formy przesyłki w postaci przesyłki kurierskiej płatnej przy odbiorze, klient zobowiązany jest odebrać i opłacić przesyłkę w celu zakończenia transakcji. W przypadku nieodebrania przesyłki płatnej przy odbiorze sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez spełnienia świadczenia. Kupujący, który nie odbierze i nie opłaci przesyłki z zamówieniem, niedopełniając tym samym umowy sprzedaży/zakupu, może otrzymać wezwanie do zapłaty i zostać obciążony kosztami poniesionymi przez sprzedającego w ramach świadczenia usługi, wraz z przysługującymi odsetkami.
 10. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

Na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dziennik Ustaw NR 249 poz. 1661), złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją na przesyłanie drogą elektroniczną wystawianych przez wystawcę faktur, faktur korygujących i duplikatów faktur. Faktury elektroniczne będą przesyłane na adres e-mail podany podczas składania zamówienia, przy czym zmiany adresu e-mail, na który mają być wysyłane e-faktury, będą wiążące dla wystawcy faktury dopiero po doręczeniu mu informacji o nowym adresie e-mail, w formie elektronicznej lub pisemnej. Niniejsza akceptacja może zostać wycofana po przekazaniu odwołania w formie elektronicznej lub pisemnej wystawcy faktur.

§ 6. Formy płatności

 1. Gotówką przy odbiorze towaru
 2. Przelewem przed dostawą towaru, wówczas wysyłka towaru nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

§ 7. Transport i dostawa towarów

Przygotowanie logistyczne, opakowanie oraz koszty i rodzaje dostaw zostały zamieszczone na stronie www.iskate.pl w dziale "ISKATE" w punkcie "Wysyłka".

 1. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 2. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

§ 8. Reklamacje i gwarancje

W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia lub niezgodności należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z pracownikiem firmy www.iskate.pl (sklep@iskate.pl).

Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję. Okres gwarancji zależy od producenta i rodzaju zakupionego towaru.

Zwroty towarów w przypadku odstąpienia od umowy na odległość w terminie 14 dni bez podawania przyczyny (zgodnie z ustawą z 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 z późn. zm.) przyjmowane są w przypadku, gdy pozostają w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Konsumentowi, który nabył w Sklepie Internetowym towar posiadający wady fizyczne lub prawne, przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi określone w art. 556-581 Kodeksu cywilnego.

Firma Kontakt sp. z o.o. sp. komandytowa nie jest gwarantem sprzedawanych produktów, gwarancja udzielana i realizowana jest przez producentów oferowanych towarów. Realizacja gwarancji odbywa się w zewnętrznych serwisach producentów.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.
 2. Do korzystania z serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie:
  a) Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE 6,
  b) Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 2.0,
  c) Google Chrome w wersji nie starszej niż 2.0,
  d) Opera w wersji nie starszej niż 8.0,
  e) Safari.
 3. Klient dokonujący zakupu w sklepie internetowym www.iskate.pl wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do firmy Kontakt sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Gdyni oraz na przetwarzanie tego adresu przez sklep www.iskate.pl.
 4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 5. Zawartość Internetowego Sklepu www.iskate.pl nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 KC. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Sklepu Internetowego www.iskate.pl są zgodne z danymi katalogowymi przekazanymi od producentów.
 6. Internetowy Sklep www.iskate.pl nie wypożycza sprzętu, towarów do testowania.
 7. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 8. Usługodawca nie odpowiada za brak możliwości dostępu do serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych. Usługodawca zastrzega sobie także prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu, o czym w miarę możliwości będzie z wyprzedzeniem informował na stronie głównej serwisu.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U .z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz.271) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.Regulamin obowiązujący do dnia 25 grudnia 2014 roku 

Regulamin sklepu obowiązuje zarówno sklep jak i jego klientów w wersji aktualnej w momencie zawarcia umowy kupna.

Sklep internetowy działający pod adresem www.iskate.pl, prowadzony jest przez firmę:
F.H.U „KONTAKT” Anna Zakrzewska, o numerze NIP: 841-122-07-82 oraz numerze REGON: 770962151, z siedzibą przy ul. Morska 27-29/3, 81-323  Gdynia.

I Założenia ogólne

1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy iSkate.pl.
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Sklepu.
3. Złożenie zamówienia na produkty promocyjne jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Promocji.
4. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży, przez sklep internetowy, jest dzień odbioru przesyłki przez klienta.
5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

II Prezentacja produktów

1. Sklep iSkate.pl dołożył wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od uchybień lub błędów.
2. W przypadku niezgodności towaru z opisem lub fotografią oraz gdy produkt jest uszkodzony klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym obsługę iSkate.pl
3. Wszystkie ceny podane w ofercie zawierają podatek VAT.
4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
5. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.
6. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie iSkate.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.
7. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producentów.

III Rejestracja klientów

1. Złożenie zamówienia możliwe jest po zarejestrowaniu użytkownika lub bez konieczności rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie iSkate.pl.
2. Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne (powyżej 13 roku życia lub posiadające zgodę rodziców) i podmioty gospodarcze.
3. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może być nie zrealizowane.
4. Dane osobowe naszych klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.


IV Procedura składania zamówień

1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę www.iskate.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 9:30-17:30.
3. Po złożeniu zamówienia klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu zamówienia oraz jego numerem.
4. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy handlowej z iSkate.pl
5. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je w całości do momentu wystawienia paragonu fiskalnego. Aby dokonać zmian lub anulować zamówienia należy to uczynić przez panel na swoim koncie w iSkate.pl lub skontaktować się telefonicznie z obsługą sklepu.

V Realizacja zamówienia

1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
2. Realizacja zamówień następuje według kolejności zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.
3. iSkate.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.
5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane,
6. Składając zamówienie klient zgadza się na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych prze firmę UPS w celu doręczenia przesyłki.

VI Zwrot zamówionego towaru

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
2. Wraz z towarem należy odesłać dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz wypełniony dokument zwrotu towaru lub oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania przelewu (imię, nazwisko, adres, numer zamówienia oraz numer konta, na jakie ma zostać dokonany zwrot).
3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zwracanego towaru widniejących na dowodzie zakupu. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta, licząc od daty otrzymania towaru, pod warunkiem spełnienia wymagań wymienionych w punkcie 2. Zwroty pieniędzy dokonywane są wyłącznie na rachunki bankowe.
4. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
5. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.
6. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne, nie zniszczone opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.

VII Wymiana zamówionego towaru

1. Klientom przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od otrzymania produktu.
2. Koszty przesyłki w obie strony ponosi klient.
3. Koszt wysyłki na terenie Polski wymienionego towaru wynosi 15 zł.
4. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani przesyłek wysłanych za pobraniem.
5. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.
6. Wymiana zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki przez sklep.

VIII Gwarancja i reklamacje zamówionego towaru

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie można reklamować z tytułu niezgodności towaru z umową.
2. Reklamacji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe mechaniczne uszkodzenia (rozdarcia, przecięcia itp.) ani uszkodzenia spowodowane niedbałym bądź niewłaściwym użytkowaniem.
3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT).
4. Każdy reklamowany towar powinien posiadać dołączony dokument reklamacji towaru lub oświadczenie reklamacyjne zawierające opisaną przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach wady powstały. Należy również podać swoje imię, nazwisko, adres, numer zamówienia, a także deklarację żądań (wymiana na inny egzemplarz, naprawa, zwrot gotówki).
5. Reklamowany towar powinien być czysty i higienicznie bezpieczny. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, a klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji.
7. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa sklep według cennika krajowego na usługi powszechne Poczty Polskiej.
8. W przypadku wysyłki reklamowanego produktu za pośrednictwem innego przewoźnika, sklep nie pokrywa kosztów według danego przewoźnika, tylko według cennika krajowego na usługi powszechne Poczty Polskiej.
9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa klient. Jeżeli klient nie odbierze odrzuconej reklamacji w ciągu 3 miesięcy od otrzymania decyzji towar zostanie zutylizowany.


IX Wysyłki

1. Koszty wysyłki towaru pokrywa klient.
2. iSkate.pl realizuje zamówienia na terenie Polski.
3. W wyjątkowych okolicznościach koszty transportu mogą ulec  zmianie. Zostaniesz o tym poinformowany przed wysyłką zamówienia.
4. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych.
5. Paczki są dostarczane jedynie w dni robocze.
6. Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia towaru i w obecności kuriera sporządzić protokół zgłoszenia szkody i zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.

7. Przesyłki z kategori - Odzież Męska, Buty, Deski, Trucki oraz Plecaki są wysyłane tylko i wyłącznie firmą kurierską.X Płatności

1. Klienci dokonujący zakupów w sklepie iSkate.pl wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
2. Standardowo wystawiany jest paragon, który jest dowodem zakupu. Na życzenie klienta wystawiamy również faktury VAT. Należy to zgłosić przy składaniu zamówienia.
3. Klient jest zobowiązany w momencie dostawy sprawdzić, czy paragon jest dołączony do przesyłki.
4. Klient może wybrać następujące formy płatności:
- przy odbiorze - należność pobiera kurier K-EX w imieniu iSkate.pl,
- przelewem bankowym - należność pobierana za pośrednictwem serwisu PayU,
- bezpośrednim przelewem na numer konta podany na stronach sklepu,
- system płatności ratalnej Żagiel.
5. W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty (przelew bankowy, wpłata na konto), klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia.
W przypadku braku płatności, zamówienie zostanie usunięte bez uprzedniego informowania klienta.
6. Istnieje możliwość zmiany formy płatności na prośbę klienta, po konsultacji z pracownikiem sklepu.
7. Korzystając z formy płatności poprzez system ratalny Żagiel klient akceptuje regulamin wewnętrzny firmy Żagiel S.A..
8. Co do zasady na wszystkie produkty kupowane w systemie ratalnym obowiązuje oprocentowanie zgodne z wyliczeniami kalkulatora kredytowego. Wyjątek stanowią produkty, na które okresowo ogłaszane są promocyjne raty 0%. Wówczas jeżeli w jednym zamówieniu znajdują się również inne produkty, całe zamówienie jest objęte promocyjnym oprocentowaniem 0%..

XI Postanowienia końcowe

1. Promocji i rabatów w iSkate.pl nie można łączyć.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).
 • Znajdź nas na: